Baudet

Net als alle rattenvangers lijkt Baudet zich in een soort sadomasochistische relatie met zijn electoraat te bevinden, waarin Baudet het sadisme voor zijn rekening neemt en zijn kiezers het masochisme. Een van de meest gedenkwaardige voorbeelden van dat laatste heb ik een keer gezien in het NOS Journaal, dat voor één keer een voltreffer scoorde met die onbeheersbare drang om al het Nederlandse nieuws (doorgaans zo’n 90% van de berichtgeving) met voxpopjes te verluchtigen voor de kijkertjes. De verslaggever stelde vlak na een grote verkiezingszege van Forum in het door aardbevingen en grondverzakking getroffen gebied in Groningen ter plekke twee vragen aan een aantal voorbijgangers: wat vond u het belangrijkste onderwerp tijdens deze verkiezingen? en: op welke partij heeft u gestemd? Het antwoord op de eerste vraag was de aardbevingen en grondverzakkingen natuurlijk! en op de tweede Forum voor Democratie. Maar Forum vond al dat geklaag van die Groningers over scheuren in hun huizen gezeur en had als enige partij in haar partijprogramma staan dat die de gaskraan gewoon weer voluit open gezet kon worden (voor de inkomsten natuurlijk). Toen die voorbijgangers met dat feit geconfronteerd werden, deden ze geen enkele moeite die twee zaken met elkaar te rijmen: ze trokken hun schouders op en liepen enigszins onaangenaam getroffen door de vraag (niet door het inzicht) weg. In de VS gebeurde iets soortgelijks met talloze mensen met medische problemen die aan de bedelstaf raakten toen Trump Obamacare terugdraaide. Ze beklaagden zich over hun zware lot en vonden het schandalig en onrechtvaardig, en zeiden de volgende keer weer op Trump te stemmen. Het sadisme zit dan in de bereidheid het risico te nemen je volgelingen desnoods de dood in te jagen door corona te ontkennen en vaccinatie te ontraden, maar eigenlijk is dat natuurlijk onverschilligheid en opportunisme, het levert stemmen op van de arme misleide schapen. Het is dedain. Baudet en Trump gaan er door hun geloof in hun eigen voortreffelijkheid vanuit dat zijzelf een besmetting wel zullen overleven en nemen het risico met hun achterban omdat ze weten dat die niet vanuit welbegrepen eigenbelang zal stemmen en ook niet vanuit een ideaal, maar vanuit ressentiment, en dan doen feiten en gevolgen er niet toe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *