Baudet

Net als veel rattenvangers lijkt Baudet zich in een sadomasochistische relatie met zijn electoraat te bevinden, waarin Baudet het sadisme voor zijn rekening neemt en zijn kiezers het masochisme.

Een van de meest gedenkwaardige voorbeelden van dat laatste was ooit te zien in het NOS Journaal, dat voor één keer een voltreffer scoorde met de onbeheersbare drang om al het Nederlandse nieuws (doorgaans zo’n 90% van de berichtgeving) met voxpopjes te verluchtigen. De verslaggever stelde vlak na een grote verkiezingszege van Forum middenin het door aardbevingen en grondverzakking getroffen gebied in Groningen twee vragen aan een aantal voorbijgangers: Wat vond u het belangrijkste onderwerp tijdens deze verkiezingen? En op welke partij heeft u gestemd? Het antwoord op de eerste vraag was de aardbevingen en grondverzakkingen natuurlijk! en op de tweede Forum voor Democratie. Maar het was toch juist Forum geweest dat al dat geklaag van die Groningers over scheuren in hun huizen maar gezeur had gevonden en het was toch juist Forum dat als enige partij in het partijprogramma had opgenomen dat die gaskraan best weer voluit open gezet kon worden (dit voor de inkomsten, natuurlijk)? Nog opmerkelijker was dat toen die voorbijgangers met deze tegenspraak geconfronteerd werden, ze geen enkele moeite leken te doen om deze twee zaken met elkaar te rijmen: ze trokken hun schouders op en liepen enigszins onaangenaam getroffen door de vraag (kennelijk niet door het inzicht) weg. In de VS gebeurde iets soortgelijks met al die mensen met medische problemen die aan de bedelstaf raakten toen Trump Obamacare terugdraaide. Ze beklaagden zich over hun situatie, vonden het allemaal schandalig en onrechtvaardig, en namen zich voor de volgende keer weer op Trump te stemmen.

De sadistische rol in de relatie met zijn kiezers vervult Baudet, die bereid is zijn volgelingen desnoods indirect de dood in te jagen door corona te ontkennen en vaccinatie te ontraden. Maar in feite veronderstelt sadisme teveel opzet, het is niet meer dan onverschilligheid en opportunisme: het levert stemmen op. En levensgevaarlijke hoogmoedswaanzin. Door hun geloof in hun eigen uitzonderlijkheid gaan mensen als Baudet en Trump er vanuit dat zijzelf een besmetting wel zullen overleven en brengen ze ongestraft het leven van hun achterban in gevaar, omdat ze toch wel weten dat die niet vanuit welbegrepen eigenbelang zal stemmen en ook niet vanuit een ideaal, maar vanuit ressentiment, en dan doen zaken als waarheid en verantwoordelijkheid er nooit toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *